Үйлчилгээ

Үйлчилгээ

-Мэдээллийн технологийн бараа бүтээгдэхүүний төрөлжсөн худалдаа

-Мэдээллийн системийн шийдэл боловсруулах, зөвлөгөө өгөх

-Байгууллагад зориулсан мэдээллийн технологийн гэрээт үйлчилгээ (24/7)